skip to Main Content

Salderingsregeling voor zonnepanelen blijft zeker tot 2021 bestaan

 

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot ten minste 1 januari 2021. Dat meldt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is het streven van Eric Wiebes om voor het eind van het eerste kwartaal van dit jaar met een voorstel te komen voor de omvorming van het huidige salderen. Het is zijn bedoeling dat een nieuwe regeling op 1 januari 2021 ingaat, maar dat is nog niet zeker.
Er was een plan bedacht om de salderingsregeling te vervangen, namelijk de terugleversubsidie. Minister Wiebes heeft echter van verschillende partijen substantiële bezwaren tegen de invoering van deze subsidie gehoord. ‘Bij de nadere uitwerking van de terugleversubsidie, in nauw overleg met de betrokken partijen, is de afgelopen maanden echter gebleken dat de uitvoering complexer is dan in eerste instantie gedacht. Verschillende partijen hebben inmiddels hun ernstige zorgen over de uitvoering van de terugleversubsidie met mij gedeeld. Momenteel onderzoek ik hoe de zorgen met betrekking tot de uitvoering kunnen worden weggenomen, dan wel of er een werkbaar alternatief instrument kan worden vormgegeven.’
Eric Wiebes zegt in de vormgeving van de nieuwe regeling rekening te gaan houden met ten minste de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties. ‘Vanuit praktisch oogpunt blijf ik streven naar een regeling die zoveel mogelijk doelgroepen kan bedienen. Daarmee beoog ik ook invulling te geven aan de afspraak uit het regeerakkoord om te komen tot een regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden gemakkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.’