skip to Main Content

Stand van zaken subsidie zonnepanelen

Subsidiebudget volledig aangevraagd

Voor de subsidieregeling zonnepanelen is voor 2012 en 2013 samen een budget van € 50.882.000,- beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken. Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er subsidie beschikbaar is.

De komende weken zal Agentschap NL de aanvragen op volgorde van binnenkomst afhandelen. Aanvragen worden binnen 8 weken na ontvangst behandeld. Als u recent subsidie heeft aangevraagd, houd er dan rekening mee dat voor uw aanvraag geen budget meer beschikbaar is. Tussen de aanvragen die Agentschap NL ontvangt op de dag dat het budget is opgegaan, zal worden geloot door een notaris.

Vanaf de start van de regeling tot en met 7 augustus zijn er ruim 90.000 aanvragen binnengekomen. In totaal is er aangevraagd voor € 50.895.647,-. Tot en met 7 augustus 2013 heeft Agentschap NL 86.798 verleningen verstuurd en is voor € 49.661.192,-  subsidie beschikt.
Aankoopbewijs noodzakelijk voor aanvraag subsidie

Voor het aanvragen van subsidie is het noodzakelijk dat u uw aankoopbewijs of de opdrachtbevestiging van de aanschaf van de zonnepanelen meestuurt. U kunt dus niet op basis van een offerte subsidie aanvragen.
Subsidiebedrag

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.

Bron: www.agentschapnl.nl