skip to Main Content

Btw-tarief voor renovatie en herstelwerkzaamheden

Voor renovatie- en herstelwerkzaamheden geldt van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015 het verlaagd btw-tarief. Om te beoordelen of de werkzaamheden onder het lage btw-tarief vallen, is het moment van afronden van de werkzaamheden bepalend.
Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief zijn de volgende:

  • Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht
  • Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning
  • Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materiaalkosten. Onder arbeid vallen ook kosten die rechtstreeks aan de renovatie of het herstel zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten
  • De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning). Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

Bron: www.eigenhuis.nl