skip to Main Content

Het nieuwe prijsplafond: 2.900 kilowattuur stroom kost 1.160 euro en 1.200 kuub gas 1.740 euro

Nederlanders betalen in 2023 voor de eerste 2.900 kilowattuur stroom 1.160 euro en voor 1.200 kubieke meter gas 1.740 euro. In november en december ontvangen ze per maand al 190 euro korting op de energierekening.

Dat is de uitkomst van de onderhandelingen van het kabinet om het prijsplafond te herzien.

1,45 euro per kuub en 0,40 euro per kilowattuur
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief 1,45 euro per kubieke meter tot een verbruik van 1200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot 0,40 euro per kilowattuur en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kilowattuur.

Bovendien het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals dat vastgelegd is door hun energieleverancier in het energiecontract. Dit jaar nog ontvangen Nederlanders voor de maanden november en december daarbovenop een vaste korting op de energierekening van 190 euro per maand. Deze compensatie is voor alle kleinverbruikers hetzelfde en wordt verrekend via de energieleveranciers. Ook het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Het kabinet gaat daarnaast een gerichte compensatieregeling uitwerken voor het energie-intensieve mkb.

Warmtepomp
Op Prinsjesdag maakte het kabinet nog bekend te denken aan een veel hoger prijsplafond. Forse kritiek uit de Tweede Kamer heeft tot aanpassingen in de uitwerking geleid. Het maximumtarief voor elektriciteit is verlaagd van 70 naar 40 eurocent per kilowattuur en het elektriciteitsverbruik dat onder het prijsplafond valt is verhoogd van 2.400 naar 2900 kilowattuur.

Met deze invulling blijft volgens het kabinet de prikkel om energie te besparen bestaan en sluit het plafond beter aan bij huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp en daardoor meer elektriciteit en minder gas gebruiken.

Subsidie energieleveranciers
De energieleveranciers ontvangen een vergoeding voor het energieverbruik dat onder het plafond valt. Deze vergoeding wordt volledig ingezet om de energieprijzen voor de consument en andere kleinverbruikers te verlagen. Hierdoor komt de steun terecht bij de huishoudens en andere kleinverbruikers en voorkomt het kabinet dat energieleveranciers zelf in financiële problemen komen door de uitvoering van het plafond.

De totale kosten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven worden de totale kosten van het prijsplafond en de tegemoetkoming in november en december geschat op zo’n 23,5 miljard euro.

Rekenvoorbeelden
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 3 rekenvoorbeelden opgesteld die het financiële voordeel voor verschillende huishoudens inzichtelijk maken ten opzichte van de situatie zonder een prijsplafond in 2023.

Aantal bewoners en type woning Jaarlijks gasverbruik Jaarlijks stroomverbruik Financieel voordeel
1 bewoner in oud klein appartement 810 kubieke meter 1.540 kilowattuur 1.633 euro
2(+) bewoners in oude kleine rijwoning 1.210 kubieke meter 2.780 kilowattuur 2.593 euro
2(+) bewoners in nieuwe middelgrote rijwoning 1.070 kubieke meter 3.250 kilowattuur 2.460 euro