skip to Main Content
Storingswijzer

Bij een eventuele storing aan de c.v. ketel kunt u voordat u ons belt, zelf het volgende  controleren:
1) Of de waterdruk voldoende is: ± 1,5 bar op de drukmeter, van de cv-ketel.
Is dit niet het geval dan dient u dit zelf bij te vullen.(zie onderstaande uitleg)
2) Of de installatie voldoende ontlucht is.(zie onderstaande uitleg)
3) Of de stekker wel in de wandcontactdoos is geplaatst, en of de zekeringen in de meterkast in orde zijn.
4) Of de kamerthermostaat hoog genoeg staat ingesteld.
5) Als u de ketel gereset heeft en hij opnieuw in storing valt.(knipperende code)
6) Of de gaskraan bij de cv-ketel geopend is en er gas aanwezig is (wanneer de hoofdgaskraan bij de gasmeter is uit gezet, duurt het geruime tijd voordat de gasdruk weer opgebouwd is).
7) Of er voldoende radiatorkranen (in de woonkamer) openstaan.
8) Of alle warmwaterkranen wel goed gesloten zijn (dit bij een cv-ketel met een warmwatervoorziening).
9) Alle toestellen dienen zonder hulpmiddelen bereikbaar te zijn voor onderhoud en eventuele storingen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door het bereikbaar maken van deze installaties.
Mocht blijken dat een storing toch een gevolg is van het niet of onvoldoende controleren en uitvoeren van hetgeen onder de punten 1 tot en met 8 staat vermeld, zijn wij gerechtigd eventuele kosten bij u in rekening te brengen.
Hoe kunt u uw verwarming ontluchten en cv ketel bijvullen?

Als u water hoort stromen in uw verwarming, dan is het wellicht nodig om de verwarming of cv ketel bij te vullen en de cv te ontluchten.

Hoe werkt het bijvullen van uw CV ketel of verwarming?

  • Controleer eerst de waterdruk op de drukmeter van uw cv-ketel. Is de druk lager dan 1 bar, dan is verwarming bijvullen noodzakelijk.
  • Zet de thermostaat laag en laat de installatie voor het cv ketel bijvullen eerst afkoelen.
  • Draai vervolgens alle radiatoren open.
  • In de buurt van de cv-ketel zitten een vulkraan en een waterkraan; koppel hier de bijgeleverde vulslang aan. Zorg dat er geen lucht in de slang zit.
  • Als de slang aan weerszijden gekoppeld is, opent u de vulkraan , Houd de drukmeter in de gaten en draai de kraan dicht als de druk tussen 1,5 en 2 staat. Vergeet niet na afloop de c.v.-installatie te ontluchten en de thermostaat weer in de gebruiksstand te zetten.

Hoe kunt u uw verwarming of cv ontluchten?

Na het cv ketel bijvullen moet u de cv ontluchten. Dit werkt als volgt:

* Draai alle radiatoren open en schakel de pomp bij de cv-ketel uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.
* Ga hierna van beneden naar boven alle radiatoren langs en draai overal met het bijbehorende ontluchtingssleuteltje het ontluchtingskraantje open tot er een straaltje water uitkomt. Vergeet de ontluchtingskraantjes bij de cv-ketel niet!

Als u deze procedure regelmatig moet herhalen, dan duidt dit op een lekkage. of uw expansievat is defect, Neem dan contact met ons op.